Tại BENMAX, giá trị con người và thương hiệu là những tài sản quý hơn cả tiền. Chúng tôi tin vào việc Mọi người sinh ra đều hoàn hảo, tin vào khả năng học hỏi, phát triển cũng như tự hoàn thiện của mỗi người. Chúng tôi uỷ quyền mạnh mẽ cho mỗi nhân sự trong việc thực hiện công việc của mình, song song với việc không ngừng đào tạo và yêu cầu mỗi nhân viên của BENMAX liên tục học hỏi, phát triển không ngừng. Chúng tôi liên tục cùng nhau duy trì sự Chính trực, và Coi mình là gốc rễ trong mọi việc xảy ra với cuộc sống của mình.

Công ty chính là ngôi nhà thứ hai, nơi mà chúng ta tương tác với đồng nghiệp có khi còn nhiều hơn với người thân. Chúng ta cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, mát, với văn hoá lành mạnh, yêu thương, chia sẻ. Nơi mỗi người có trách nhiệm với nhau, tôn trọng nhau và luôn cùng nhau thúc đẩy sự tiến bộ, tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, xã hội và môi trường.

Nơi chúng ta cùng hướng tới “nhân viên hạnh phúc, khách hàng hạnh phúc và cổ đông hạnh phúc” trong các mục tiêu về quản trị

Nơi toàn bộ nhân viên đều được tham gia các chương trình định hướng, đạo tạo văn hóa cùng các hoạt động thể thao, nghệ thuật, đọc sách.

Nơi các thành viên tham gia với tinh thần chủ động, chơi hết mình và vui hết cỡ với 4 sự kiện tập thể lớn được tổ chức hàng năm

Nơi các phòng ban được khuyến khích và hỗ trợ tổ chức các chương trình giao lưu, picnic… tăng cường gắn kết, xây dựng văn hoá

NHÂN VIÊN KINH DOANH - TRÌNH DƯỢC VIÊN

vi

ỨNG TUYỂN - NHÂN VIÊN KINH DOANH - TRÌNH DƯỢC VIÊN

ỨNG TUYỂN – QUẢN LÝ KINH DOANH KÊNH OTC

ỨNG TUYỂN – TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
MIỀN NAM Kênh OTC

Đăng ký bị vô hiệu hóa

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ